ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 077 Kč
do košíku:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Záruka a reklamace
Záruka a reklamace

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

Průběh reklamace:
Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží "dodací list", přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

V případě reklamace zboží podá kupující tuto reklamaci následujícím způsobem: 

  1. zasláním e-mailu na adresu reklamace@skolnishop.cz. Prosíme, uveďte i svůj telefon, preferujeme osobnější formu komunikace.
  2. doporučeným dopisem na adresu: Jiří Sýkora Promos, Sněhurčina 685/23, 460 15 Liberec

Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je na dodacím listu) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků, za zboží zaplacených.

Po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace – v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu zaslal či donesl na adresu prodejce (viz. kontakty). Při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, ta nebude přijata. Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, nejsou propláceny.

Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem. Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.